Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich

 

  • Magazyn osadu odwodnionego
  • Stacja preparatu "PIX"
  • Stacja napowietrzania wody surowej

 

 

35galeria
34galeria