Inwestycja dla zakładu unieszkodliwienia odpadów komunalnych w Trzebieni

 • Hala Technologiczna sortowni surowców wtórnych

  Długość - 60m
  Szerokość - 40m
  Wysokość - 10,32 m

 • Wiata kompostowni
  Długość - 56,24m
  Szerokość - 21,24m
  Wysokość - 6,94 m

   

32galeria
33galeria
31galeria
30galeria
28galeria
29galeria