Obiekty związane z unieszkodliwieniem odpadów komunalnych w Łężycach k/Wejherowa

  • Hala Technologiczna sortowni surowców wtórnych w Łężycach

Długość - 60m
Szerokość - 40m
Wysokość - 13,5 m

  • Budynek magazynowy z warsztatem i wiatami na sprzęt

Długość - 45m
Szerokość - 18m
Wysokość - 5,5 m

  • Boksy magazynowe surowców wtórnych

Długość - 48m
Szerokość - 12m
Wysokość - 5,5 m

  • Budynek magazynowy czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych

Długość - 35m
Szerokość - 15m
Wysokość - 5,70 m

  • Budynek podczyszczalni ścieków i odcieków

Długość - 35m
Szerokość - 8,3m
Wysokość - 5,12 m

20galeria
19galeria
18galeria
17galeria
16galeria
15galeria
14galeria