2013 SE 400 110 kV - Rozbudowa Stacji Energetycznej Słupsk, Wierzbięcin

Rozbudowa rozdzieli elektrycznej 400 kV. Słupy, konstrukcja stalowa wsporcza pod wyposażenie rozdzielni.

Konstrukcje metalowe dla budownictwa
Konstrukcje metalowe dla budownictwa
Konstrukcje metalowe dla infrastruktury drogowej
Konstrukcje metalowe dla infrastruktury drogowej
Konstrukcje metalowe dla infrastruktury drogowej
Konstrukcje metalowe dla infrastruktury drogowej