Distributor of computer hardware in Poznań

Execution and assembly of a steel warehouse hall with administrative facilities.

budowa hali dystrybutora sprzętu
budowa konstrukcji stalowej
zakończenie realizacji
wnętrze hali dystrybutora sprzętu
stal w hali